FOREX INTERNETBANK OTILLGÄNGLIG

INFORMATION OM AVECKLINGEN AV FOREX BANK


Med anledning av att FOREX Bank har upphört med banktjänster från och med den 1 juli 2021 är det inte längre möjligt att logga in på internet- och mobilbanken.


Hade du ett aktivt konto i FOREX Bank, kan du läsa mer nedan hur du går tillväga för att avsluta ditt konto och få ditt innestående saldo utbetalt.
Läs mer om kontoavslut